Obsah

Krzezsow

 

Osada vznikla při benediktinském opatství, které založila kněžna Anna. R. 1292 bylo obsazeno cisterciáky.  Komplex opatství zahrnuje klášter s barokním kostelem z l. 1728-35 s bohatou fasádou a vnitřním zařízením (fresky na stropech). Barokní mauzoleum Svidnických Piastovců z l. 1734-47, přestavěné r. 1839. Při kostele je barokní klášter benediktínek z 18. stol.

Další stavbou komplexu je barokní kostel sv. Josefa z l. 1692 - 96, přestavěný roku 1720, s fasádou z r. 1735. Kaple sv. Magdalény z 18. století. Celek je obehnán klášterní zdí s branami a kapličkami z 1. pol. 18. stol. Ve vsi i v okolí množství kaplí, božích muk a křížů, obzvláště na křížové cestě s lipovou alejí. Betlejem - dřevěné letní sídlo opatů (pavilon) ze 17. stol.