Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 24
TÝDEN: 133
CELKEM: 122431

Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Navigace

Obsah

Starostové proti záměru průzkumu a těžby uranu a zemního plynu

Typ: ostatní
Starostové proti záměru průzkumu a těžby uranu a zemního plynu v česko-polském pohraničí (Oblast Krkonoše až Orlické hory)

Představitelé dobrovolných svazků obcí DSO Broumovsko, DSO Policko - starostové a zastupitelé dotčených obcí i zástupci občanských iniciativ v česko-polském pohraničí se ve čtvrtek 14. ledna 2016 sešli v Božanově, aby prodiskutovali nebezpečí průzkumu či těžby uranu a metanu na polské straně. Setkání se zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a starostové Náchoda Jan Birke a Trutnova Ivan Adamec. Většina z přítomných má bohaté zkušenosti s odmítnutím průzkumu a těžby břidlicových plynů v roce 2012. 

Diskutovalo se za účasti zástupce ministerstva životního prostředí, CHKO Broumovsko, VaK Náchod, a. s. a koalice STOP HF především o nutnosti ochrany podzemních vod v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV PKP).

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční problém, vyzvali jsme i občanské iniciativy na české straně, aby vstoupily do kontaktu na této úrovni s partnery na polské straně. Sami starostové mají velmi omezené možnosti ovlivnit procesy na polském území, proto je třeba komunikovat na všech úrovních“, uvedl v úvodu jednání Jan Birke.

Cílem setkání bylo důrazně upozornit polskou stranu, že v průběhu minulých čtyř let občané české části příhraničního území jednoznačně odmítli průzkum i těžbu břidlicových plynů právě z důvodu její nebezpečnosti pro udržení jakosti přeshraničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. V případě záměru průzkumu či těžby uranu a metanu budou starostové opět postupovat jednotně a zásadně jej odmítají.

Ochrana podzemních vod je do budoucna prioritou bez ohledu na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a představuje bohatství s ničím nesrovnatelné. Na české straně je využívána k zásobování až 150 tis. obyvatel regionu. Je také stáčena jako kojenecká s distribucí nejen do celé ČR, ale i na Slovensko a do Polska! Dotčené území na české straně rovněž disponuje mimořádnými přírodními a krajinnými hodnotami, které jsou předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v celém regionu. Proto je nezbytné tyto hodnoty chránit.

Starostové se dohodli na společném postupu a v závěru jednání podepsali deklaraci proti záměru průzkumu a těžby uranu a metanu v česko-polském pohraničí. Tento dokument je přílohou této zprávy. Následně bude přeložen do polského jazyka, aby mohl být k dispozici představitelům samospráv pro předání informace polským kolegům.

„Tuto problematiku je nezbytně nutné otevřít také na vládní a mezinárodní úrovni, oslovíme proto ministra zahraničních věcí a ministra životního prostředí, aby nám pomohli jasně vymezit nedotknutelnost příhraničních oblastí a jasně stanovit, co se ve vztahu k našemu území v pohraničí smí a co ne“, uvedl Ivan Adamec.

V závěru se přítomní starostové dohodli na následujících krocích:

- překlad deklarace do polského jazyka pro usnadnění šíření informace na polské straně, 

- bude vyvolána schůzka na uvedené téma s ministrem zahraničních věcí a ministrem životního prostředí za účasti starostů Broumova, Božanova, Trutnova, Náchoda a Police n. M.,

- bude oslovena těžařská firma na polské straně pro získání dalších informací.

Božanov


Příloha

Vytvořeno: 20. 1. 2016
Poslední aktualizace: 11. 7. 2016 08:43
Autor: admin prevod