Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:59
TÝDEN:207
CELKEM:223465

Obsah

Bibliografie

 

 • BENEŠ, Stanislav: Broumovské stěny. Horolezecký průvodce. B. vyd. Náchod, JUKO 1995. 125 s.
 • BOUZA, Erik: Osm století textilní výroby na Broumovsku. 1. vyd. Hradec Králové, KRUH 1972. 259 s.
 • CECHNER, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese broumovském. Praha, Česká akademie výtvarných umění 1930. 347 s.
 • ČECHURA, Jaroslav: Broumovská rebelie. B. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997. 163 s. - Knižnice Dějin a současnosti. Sv. 3. Kniha podrobně pojednává o nevolnickém povstání na Broumovsku v r. 1680.
 • ČERMÁK, Luboš: Stopy - fakta - svědectví z historie trati Choceň-Broumov v datech a obrazech. 1. vyd. Praha, BEN - Technická literatura 1997. 335 s. Výpravná encyklopedie z historie trati Choceň-Broumov. Velké množství dobových fotogr.
 • ČERMÁK, Luboš: Stopy - fakta - svědectví z historie trati Choceň-Broumov v datech a obrazech. II. díl. 1. vyd. Praha, BEN 1999. 207 s. Množství historických i současných fotografií z žel. trati Choceň-Broumov, porovnává jízdní řády a jejich vývoj, přináší zajímavosti z historie stavby trati i jejího provozu atd.
 • DVOŘÁK, Miloš - FIALA, Pavel: Kladivadlo. Listování archivem divadla s ukázkami textů Pavla Fialy. 1. vyd. Trutnov, PAF! 1998. 114 s. Kniha vzpomínek, dokumentů, divadleních a písňových textů a poezie připomíná divadlení scénů Kladivadlo, vzniklou v Broumově r. 1958. Obsahuje i kompletní text hry P. Fialy "Manévry".
 • GYMNÁZIUM: Gymnázium Broumov 1945 - 1995. B. vyd. Broumov, Gymnázium 1995. 139 s. Almanach, vydaný k 50 letům českého státního gymnázia v Broumově, přináší dějiny školy, několik odborných prací studentů a pedagogů, vzpomínkovou část a kompletní soupis studentů od 70. let a pedagogů z celé historie školy.Chráněná území v České republice. B. vyd. Praha, Informatorium - Ministerstvo životního prostředí ČR 1991. 274 s. Obsahuje i charakteristiku CHKO Broumovsko.
 • IMLAUF, Lubomír: Adršpach - Teplice. Skalní labyrint. B. vyd. Náchod, Gate 1997. 86 s. Obrazová publikace přibližuje Teplicko-adršpašské skalní město a historii jeho poznávání.
 • JIRÁSEK, Alois: Z mých pamětí. Poslední kapitoly k Nové kronice U nás. K vyd. připravila, doslov a ediční pozn. naps. Zina Trochová. Kresby: Mikoláš Aleš. 3. vyd. Praha, J. Otto 1917. 361 s.
 • KOŠŤÁL, Zdeněk: Broumovská rapsodie. Historický román. Obálka Ivo Streubel. 1. vyd. Broumov, Broumovsko 1992. 202 s. -Umělecká próza. Sv. 1. Historický román z obd. náboženských sporů mezi protestanty a katolíky se odehrává na Broumovsku na počátku 17. st.
 • KOŠŤÁL, Zdeněk: Dějiny Broumova a Broumovska. Fotogr. Horst Bauer. Graf. úprava, vazba a přebal Jiří Zbiho. 1. vyd. Broumov, Městský národní výbor 1990, 148 s.
 • KRTIČKA - POLICKÝ, Antonín: Báje a pověsti z kraje Jiráskova. 2. vyd. Broumov, Broumovsko 1992. 292 s. - Umělecká próza.
 • LISÁK, Pavel: Teplické skály. Horolezecký průvodce. Fotogr. a obálka L. Imlauf. Náchod, JUKO 1992. 112 s.
 • MACEK, Rudolf: Adršpašsko-teplické skály na historických pohlednicích. 1. vyd. Hradec Králové, Antis 2000. 111 s.
 • OTTE, Miroslav: Broumov. 650. let výročí udělení městských práv. Fotografie Horst Bauer. B. vyd. Broumov, Město Broumov 1998. Nestr. Stručné dějiny Broumova v češtině a němčině doprovázejí fotografie památek ve městě a okolí.
 • OTTE, Miroslav: Broumov. Fotogr. Horst Bauer. Námět a text Miroslav Otte. B. vyd. Broumov, Městský úřad 1993. Nestr. (63 fotogr).
 • PODHORSKÝ, Marek: Góry Stolowe. Broumovská vrchovina. 50 vybraných turistických tras. B. vyd. Praha, Freytag a Berndt 1997. 143 s. - Nejkrásnější turistické trasy. Turistický průvodce nejzajímavějšími místy Broumovska a polského příhraničí, zejm. v oblasti Stolových hor.
 • ŠKVORECKÝ, Josef: Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky. Vybral, uspoř. a ediční pozn. napsal Vladimír Just. Typografie Milan Jaroš. V tomto celku 1. vyd. Praha, Ivo Železný 1994. 401 s. - Spisy Josefa Škvoreckého. Soubor povídek převážně z raného období autorovy tvorby. Rozsáhlá povídna Zákony džungle je inspirována Škvoreckého působením v Broumově.
 • VACEK, Karel: Police nad Metují a Policko. Turistický průvodce. B. vyd. Police nad Metují, TJ Spartak 1989. 76 s.
 • VILÍMKOVÁ, Milada: Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. 1. vyd. Praha, Vyšehrad 1989. 336 s. Souborné zpracování kulturně-historického vývoje břevnovského a broumovského kláštera.
 • VÍTEK, Jan: Krajinou severovýchodních Čech. Hory, kopce, vyhlídková místa, údolí, skály, jeskyně. 1. vyd. Ústí nad Orlicí, Oftis 2000. 168 s. Kniha poutavě přibližuje krajinné zajímavosti severovýchodních Čech z hlediska turistického i přírodovědného, zejm. geomerfologického. Podrobně je zachyceno i Broumovsko (Broumovské stěny, Ostaš, Adršpašsko-teplické skály, Javoří hory, Hejšovina a její podhůří).
 • VLČKOVÁ, Ludmila: Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. 1. vyd. Hradec Králové, Kruh 1969. 86 s. - Knihy a knihovny.
 • Náchodsko a Hradecko. Turistický průvodce. Kresby a vazba Jiří Král. Mapky a plánky Bohumil Stehlík. 1. vyd. Praha, Olympia 1986. 293 s. - Turistický průvodce ČSSR.
 • Teplice nad Metují. B. vyd. Teplice nad Metují, MěstNV 1987. 50 s. Vlastivědná a turistická brožura pojednávající i o Adršpašsko-teplických skalách.