Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 7
TÝDEN: 62
CELKEM: 151352

Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Obsah

Klodzko

 

Město Klodzko leží na řece Nysa Klodzka, ve středu Kladské kotliny.

První zmínky pocházejí již z r. 981, kdy zde stával opevněný hrad, patřící Slavníkovi - otci sv. Vojtěcha. Hrad na vrcholu Zámecké hory byl důležitým administrativním a vojenským centrem, který ovládal tzv. "polskou cestu" vedoucí z Wroclawi do České kotliny. Sídliště, které se vyvíjelo v podhradí, získalo městská práva před rokem 1223. Po celou dobu město patřilo českému státu, ale tvořilo zvláští územní jednotku. Poloha města při soustředění obchodních cest (z Mezileského průsmyku a průsmyku Polská brána a dál na sever) způsobila za válek časté ničení města. Město bylo vždy po válečných katastrofách rychle obnovováno. Díky častým válkám a ničení hradiště se z Klodzka brzy stal mohutný hrad, který byl v 15.století znovu přestavěn jeho majitelem - Jiřím z Poděbrad. Ten r. 1459 povýšil Kladskou kotlinu na hrabství. Během třicetileté války byl hrad vážně zničen. Na jeho troskách vystavěli Rakušané pevnost - na svou dobu rozsáhlou a na vysoké technické úrovni. V polovině 18. st., po slezských válkách, bylo polské území se Slezskem zbaveno rakouské nadvlády a dostalo se pod nadvládu Pruska. Na příkaz pruského krále Bedřicha II. se pokračovalo v přestavbě pevnosti vybudované Rakušany. Koncem 18. stol. dostalo opevnění svoji konečnou podobu a od té doby nebylo již nikdy dobýváno a sloužilo jako kasárna a vězení - vyjímku tvoří pouze červen a červenec 1807 během napoleonských válek.

V průběhu 2. světové války sloužila pevnost jako vězení válečných zajatců různých národností. Byla pobočkou koncentračního tábora Gross-Rosen a od července 1944 do března 1945 byla provozovnou pro výrobu zbraní firmy AEG, která vyráběla vysílače a radiopřijímače do ponorek a raket. Po skončení 2. svět. války bylo opevnění využíváno jako vojenské sklady. Pevnost Západní a jižní část pevnosti jsou částečně přístupny veřejnosti. Pevnost má rozlohu téměř 20 ha, její severo-jižní délka je 800m a východo-západní šířka je 400 m. Je největším fortifikačním opevněním tohoto druhu v Dolním Slezsku. Jednou z nejzajímavějších části pevnosti je skupina ženijních chodeb - labyrint. Ze strany nejsnadnějšího přístupu do pevnosti je hustá síť chodeb, která umožňovala vyhodit do vzduchu každé místo tohoto svahu v případě, že by nepřítel umístil své dělostřelectvo blízko opevnění.

Další památky Klodzka:

  • Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie - se stavbou začali v 16. stol. Johanité. Kostel je často díky svým architektonickým hodnotám a dekoracím popisován jako největší památka Klodzka. Je zde pohřben Arnošt z Pardubic - první český arcibiskup, který byl studentem klášterního gymnázia v Broumově.
  • Kostel Matky Boží Růžencové - vybudován v první polovině 17. st., hodnotné polychromie uvnitř kostela.
  • Středověký gotický most, který připomíná miniaturu pražského Karlova mostu, je zdoben šesti skupinami soch.
  • Radnice - sídlo místní samosprávy. Dnešní podoba vznikla přestavbou v 19. stol., první radnice byla pravděpodobně vybudována už v 16. století.
  • Podzemní turistická trasa, která byla vybudována v průběhu prací, které zajišťovaly Staré město před katastrofickým propadáním v důsledku toku podzemních vod a také z důvodu nedostatečných základů a propadajících se sklepů a chodeb. Tyto chodby byly opředeny legendami - do nedávné doby nebyly zaneseny v žádné mapě nebo plánu města. Tento labyrint je zahrnut do Polského registru památek.