Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 4
TÝDEN: 59
CELKEM: 151349

Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Obsah

Krzezsow

 

Osada vznikla při benediktinském opatství, které založila kněžna Anna. R. 1292 bylo obsazeno cisterciáky.  Komplex opatství zahrnuje klášter s barokním kostelem z l. 1728-35 s bohatou fasádou a vnitřním zařízením (fresky na stropech). Barokní mauzoleum Svidnických Piastovců z l. 1734-47, přestavěné r. 1839. Při kostele je barokní klášter benediktínek z 18. stol.

Další stavbou komplexu je barokní kostel sv. Josefa z l. 1692 - 96, přestavěný roku 1720, s fasádou z r. 1735. Kaple sv. Magdalény z 18. století. Celek je obehnán klášterní zdí s branami a kapličkami z 1. pol. 18. stol. Ve vsi i v okolí množství kaplí, božích muk a křížů, obzvláště na křížové cestě s lipovou alejí. Betlejem - dřevěné letní sídlo opatů (pavilon) ze 17. stol.