Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 7
TÝDEN: 62
CELKEM: 151352

Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Obsah

Walbrzych

 

Krajské město nad řekou Pelcznicou ve Valbřišské pahorkatině.

Donedávna zde dominovalo hornictví. Kníže Bolko II. udělil městu právo k dobývání stříbrných rud již r. 1366, později i k těžbě uhlí. První zmínka o městě pochází z r. 1426. Město mnohokrát měnilo majitele, r. 1808 přestalo být soukromým majetkem a rozvíjelo se jako samostatný městský celek. Na město negativně působily války a živelné pohromy - husitské války, 30letá válka a v 18. stol. války slezské. Po morové epidemii koncem 17. stol. zůstalo ve městě jen několik desítek obyvatel. Od 15. do 18. století se rozvíjelo tkalcovství, hornictví a místní hospodářství.

Walbrzych má mnoho vzácných stavebních památek: domy na náměstí, kostel z r. 1305, evangelický kostel z r. 1785, palác Albertich z 19. stol. Regionální muzeum, stálou výstavu minerálů Dolního Slezska, saského a místního porcelánu. Ve městě je neogotický kostel sv. Andělů strážných, palác Czertyců, botanická zahrada, štoly. Muzeum průmyslu a technologie - v centru města a začalo se budovat během likvidace dolu. Bylo otevřeno v březnu 1993. Průmyslový komplex na povrchu existoval již v minulém století. Muzeum je umístěno u dvou cihlových věží, v šachtách Julia a Sobotka - první je datována r. 1867, druhá r. 1874. Byly postaveny po vzoru věží v Sevastopolu užívaných v Krymské válce, s ocelovými věžemi konstruovanými na šachtě Julia a Sobotka. Takto konstruované těžební věže jsou spolu s vybavením unikátní památkou na světě (konstrukce z let 1911-14). Stranou dolu se nachází historické budovy jako např. starý boiler vyrábějící energii pro důl, dílny, umývárny, šatny, kontrolní místnosti a kanceláře. Vše je přístupné.