Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:19
TÝDEN:19
CELKEM:228684

Obsah

Setkávání na Broumovsku

 

DSO Broumovsko připravilo a realizuje projekt Setkávání na Broumovsku v rámci 3. výzvy na realizaci Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. Opatření Realizace místní rozvojové strategie, FICHE 8 Plus život na Broumovsku.

Popis projektu

Vzrůstající počet kulturních, společenských a sportovních akcí, které Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, členské obce a jednotlivé zájmové složky nebo spolky obcí pořádají, vyvolal potřebu pořízení velkoprostorových stanů, které by sloužily jako přístřešek pro návštěvníky uvedených akcí v případě nepříznivého počasí nebo naopak jako ochrana před sluncem. Na uvedené akce je vždy potřeba zajistit také vhodné stoly a židličky. DSO Broumovsko tuto potřebu doposud řešilo vypůjčováním obdobných zařízení, čímž se pořádání akcí prodražovalo.
Současně v případě nenadálých okolností způsobených extrémy počasí bylo často potřeba zřídit provizorní přístřešky např. pro stanové tábory, návštěvníky kempů atd. Pořízením stanů, stolů a židliček do vlastnictví DSO Broumovsko se potřeba mobilního zázemí pro pořádané i nahodilé akce vyřeší.
Stany, stoly a židličky budou uskladněny v technickém zázemí obcí Teplice nad Metují a Božanov a současně budou tyto obce zodpovědné za řádné postavení, složení a uskladnění stanů, stolů a židliček.

Cílová skupina
Projekt budou využívat občané členských obcí DSO Broumovsko, kteří se účastní pořádaných akcí, ale i ostatní návštěvníci, případně lidé postižení extrémy počasí.
Všechny členské obce mají dohromady 16 457 obyvatel.
Další možnost využití projektu je při akcích ZŠ, školních družin, domů dětí a mládeže, spolků a sdružení (Svaz žen, APRB o. s. atd.). Předmět projektu by bylo možné využít i v případě krizových situací k ukrytí obyvatel. V obou případech není možné odhadnout počet obyvatel, kteří projekt budou užívat.

Kdo bude mít hlavní prospěch z projektu
V případě podpory projektu budou z něj mít prospěch všechny výše uvedené cílové skupiny.

Předpokládaná míra využití
Stany včetně stolů a židliček budou používány při každé společenské a kulturní akci pro eliminování vlivu extrémních klimatických vlivů (déšť, slunce) a současně budou postaveny v případě potřeby rychlého řešení situací způsobených extrémy počasí.

Jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému
Realizace projektu – nákup stanů, stolů a židliček umožní postavit vlastní zázemí při společenských a kulturních akcích, čímž se zvýší návštěvnost těchto akcí. Okamžité postavení provizorních přístřešků v případě extrémních klimatických vlivů zkrátí dobu řešení problému o dobu jednání o zapůjčení a platbě a zajistí okamžitou pomoc potřebným.

Účely zařízení:
1. Podpora veřejného života v obcích
2. Podpora spolkové činnosti obyvatel
3. Řešení nenadálých okolností způsobených extrémy počasí

Obce, pro které má projekt význam
Členské obce DSO Broumovsko případně po dohodě další obce v blízkosti.

Výsledky projektu
Výsledkem projektu bude pořízení zázemí pro akce pořádané venku pod širým nebem, tj. na hřišti, na louce, ve školních zahradách atd. Současně bude možné využít stany, stoly a židličky použít v případě potřeby kdekoliv při jakékoliv akci. Dalším výsledkem bude zabezpečení provizorního přístřešku v případě nenadálých okolností způsobených extrémy počasí.

Rozpočet projektu

Celkové výdaje projektu 596.160,00.- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 496.800,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu celkem: 99.360,00 Kč
nezpůsobilé výdaje tvoří DPH 20%

Zpracovatel projektu: Ing. Yvona Eliášová