Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:59
TÝDEN:207
CELKEM:223465

Obsah

CHKO Broumovsko

 

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

 

b_okioli-9Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií: broumovský klášter, kostely a statky jsou v architektuře pojmem. Pro tuto krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a historie. CHKO Broumovsko se skládá ze dvou geomorfologicky a klimaticky odlišných celků: Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Odděluje je hřeben Broumovských stěn. Přírodní jedinečností je tu skalní reliéf s typickými tvary, jako jsou skalní města, stolové hory a kuesty. Na jeho vzniku, ale i na utváření říční sítě, půd a rostlinstva a živočišstva má zásadní význam geologická stavba a vývoj.

 

Územím CHKO probíhá evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Zvláštní význam mají podzemní vody. Polická křídová pánev patří mezi nejvydatnější zásobárny pitné vody v ČR, a proto je od roku 1981 chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

 

Nejcennějšími částmi CHKO je šest maloplošných chráněných území, představujících biocentra málo pozměněné přírody skalních oblastí. Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, přírodní rezervace Křížová cesta a Ostaš a přírodní památky Borek a Kočičí skály.

 

Rozloha: 410 km2, zasahuje do okresů Náchod a Trutnov.
Nadmořská výška: 350 (Stěnava) - 880 m (Ruprechtický Špičák)
Lesnatost: 39%

 

Kontaktní adresa:
Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
tel. 491 541 084 -5
e-mail: chko.broumovsko@worldonline.cz