Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 44
TÝDEN: 400
CELKEM: 151690

Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Navigace

Obsah

Vítejte na internetových stránkách Dobrovolného svazku obcí Broumovsko.

 

 

 

Ilegální motokros v CHKO Broumovsko

Smutným dopadem koronavirového období je zvýšený výskyt motorkářů a jezdců na čtyřkolách na Broumovsku. Ruší zvířata při kladení mláďat i při hnízdění, ničí cesty, vyjíždějí koleje na cizích pozemcích, poškozují stromy odíráním kořenových náběhů a rozjíždějí drobné vodní toky.

Počínání bezohledných jezdců však nevadí pouze přírodě samotné. Problém se týká také obyvatel obcí, a to především kvůli hluku, dále se o své hlásí myslivci, lesníci, majitelé pozemků i rekreanti.

 

Řidiči motorek porušují hned několik zákonů, zejména tyto zákony ČR:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: tento v § 26 zakazuje vjezd motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na území chráněné krajinné oblasti,

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: tento v § 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti: tento v § 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon: tento upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

 

Přestože za porušení zákona hrozí pokuta až 100 tis. korun, je potíž s identifikací jezdců na strojích bez SPZ. S tím může pomoci státní správě každý z nás.

Chraňme si své místo pro život, chraňme přírodu a chovejme se ohleduplně.

 

motokros

 

V současné době pracuje kancelář DSO zejména na dvou projektech - projekt Posilování administrativní kapacit obcí na bázi meziobecní spolupráce (zkráceně Centra společných služeb), na kterém již od roku 2016 spolupracujeme se Svazem města a obcí České republiky, a projekt DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů.

 

cedule

DSO OPZ