Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizuje projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu je mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 68
TÝDEN: 313
CELKEM: 161721

Navigace

Obsah

Dientzenhoferové

 

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové

k_bozanovVelký mistr baroka, stavitel Kryštof Dientzenhofer (1655 - 1722), byl r. 1710 jmenovám stálým architektem broumovského opata Otmara Zinkeho. Dientzenhofer přišel na území Čech z Bavorska a r. 1710 měl za sebou již dlouhou stavební činnost na mnoha místech Čech a hlavně v Praze. Pro Zinkeho pracoval až do své smrti. Podílel se také na stavební činnosti v broumovském klášteře. Jeho díly jsou kostely ve Vernéřovicích, Ruprechticích a v Otovicích.

 

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689 - 1751), syn a nástupce Kryštofa D., po návratu z několikaleté cesty po Evropě spolupracoval se svým otcem až do jeho smrti. Pracoval jako otcův polír už r. 1716. Při vlastním projektování kostelů uplatňoval nová řešení prostoru. Jeho návrhy vynikají citem pro začlenění stavby do krajiny i architektonickým pojetím. Pro Broumov a okolí vypracoval plány mnoha staveb. Podle jeho plánů vznikla kaple na Hvězdě, kostely v Heřmánkovicích, Vižňově, Šonově, Božanově a Bezděkově.

 

Jediný Kostel v Martínkovicích je dílem M. Allia a nepatří tak do "dientzenhoferovské" skupiny.

 

Přestože všechny dientzenhoferovské kostely na Broumovsku vynikají rozmanitostí půdorysů, jsou architektonicky skromnější. Dřevěné klenby jsou většinou jen falešné. Důvodem byly pravděpodobně stavební náklady a místní síly, které byly po technické stránce méně zdatné než vlastní Dientzenhoferova stavební skupina. I tak je tato barokní skupina ojedinělá a zhodnocuje krajinu výběžku.

k_sonov

V celé oblasti je mnoho drobných sakrálních památek: křížky, plastiky, sošky, křížové cesty,.... Ne všechny jsou v současné době v uspokojivém stavu. O zlepšení situace se snaží několik místních lidí a dobrovolníci sdružení INEX-SDA (INEX pořádá letní mezinárodní tábory, jejichž prostřednictvím se lidé z celého světa podílejí na obnově tohoto kulturního dědictví a na jeho dokumentaci). Velkou zásluhu na dokumentaci celé oblasti z tohoto hlediska má především občanské sdružení Collegium pro arte antiqua Brno, se kterým INEX - SDA Praha spolupracuje.