Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizuje projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu je mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:45
TÝDEN:174
CELKEM:188434

Obsah

Grodno

 

Hrad Grodno v romantické lesní krajině se ční nad jezerní hladinou na severozápadním okraji Gór Sowich, přibližně 14 km od města Walbrzych. Cesta k hradní pevnosti začíná v osadě Zogorze Slaskie.

Nelze přesně určit, kdy hrad vznikl, protože chybí písemné podklady. Pravděpodobně již v 13. stol. patřil do obranné soustavy hradů, kterou vytvořil svidnicko-javorský Piastovec Bolko I. na obchanu svého území proti expanzi ze strany českého státu. Nynější Grodno se poprvé připomíná v roce 1305 pod tehdejším názvem Kinsburg.

Z nejstarší doby pochází horní palácová část s věží, k níž byly v době renesance připojovány další části. Hrad měl velmi pestrou a dlouhou řadu majitelů z řad šlechticů. Mezi nejkurióznější vlastníky patřil moldavský hospodar Michal - není jisté, zda na hradě vůbec pobýval. Za třicetileté války Grodno těžce poškodili Švédové a hrad začal postupně chátrat. V minulém století, s příchodem romantismu a s obdivem jeho vyznavačů ke středověku, se hradu ujal profesor Büsching. Provedl mnoho úprav, které přispěly k většímu využití v oblasti cestovního ruchu. Zřídil zde výletní restauraci a k vyšší návštěvnosti využil pověsti.

Prohlídka hradu a malého muzea je zajímavá, završením je výstup na věž. Z té je krásný výhled do okolí a hlavně na víceúčelovou vodní nádrž - Bystřické jezero. Dílo vzniklo v letech 1911 až 1914, podobně jako některé přehrady v Krkonoších, po špatných zkušenostech z povodní před koncem minulého století. Přehrada z velkých kamenných bloků uzavřela údolí a vzniklo umělé jezero. Je dlouhé přes tři kilometry a rozloha činí 50 ha.