Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:19
TÝDEN:19
CELKEM:228684

Navigace

Obsah

Komu se nelení, tomu se zelení

 

KOMUSENELENI_-_banner_468x60pix

Seminář péče o zeleň měst a obcí určený pro státní správu, samosprávu, aktivní občany, realizační firmy podnikající v oboru, další subjekty veřejného života a veškerou veřejnost.

Popis projektu

Semináře se konají v zahradním domku Klášterní zahrady, vždy od 8,00 hodin. Odjezd na exkurzi bude v 7,00 z parkoviště pod Střelnicí.

Vstupné a vložné je hrazeno z dotačního programu LEADER.

 


17. a 18. 5 2011 (úterý a středa)
Ing. Marek Žďárský
Intenzivní školení řezu dřevin a keřů včetně praktických ukázek

První den je věnován teoretickému výkladu. Účastníci se seznámí s různými přístupy k řezu keřů a stromů z hlediska taxonu, stáří, účelu řezu a s rozdíly v technologických postupech. Dále budou podrobně vysvětleny nejčastější chyby a nešvary, se kterými je možné se v praxi setkat a popsána bude správná alternativa řezu.

Druhý den bude věnován praktickému nácviku řezu pod vedením zkušeného instruktora. Všichni účastníci si přímo v praxi budou ověřovat a procvičovat teoretické poznatky získané první den školení. Bude výhodou, když účastníci praktické části budou mít s sebou kvalitní zahradnické nářadí: dvousečné zahradnické nůžky, pákové zahradnické nůžky, zahradnickou pilku s otočným listem (nebo alespoň ocasku, například Silky či ARS) a zahradnický nůž – žabku. Veškeré nářadí musí být ostré.

 

Přihláška - vyplňte formulář a odešlete koordinátorce projektu.


9. 6. 2011 (čtvrtek)
Ing. Radmila Fingerová - zahradní architektka a Jan Lonc
Městské parky a veřejné prostory vesnic – co je spojuje a zároveň dělí

Formou přednášky budou předvedeny základní rozdíly ve vnímání veřejných prostranství měst a vesnic, jejich přednosti a nedostatky. Prezentace bude provázena příklady povedených i nepovedených realizací.

 

Přihláška - vyplňte formulář a odešlete koordinátorce projektu.


10. 6. 2011 (pátek)
Ing. Radmila Fingerová - zahradní architektka a Jan Lonc
Exkurze po vesnicích a městech, Vesnice roku, Zelená stuha a parkové úpravy ve městech, jejich architektura a její problémy

Ukázky úspěšně realizovaných Komplexních pozemkových úprav v obci Librantice, proměny návsi plné jehličnanů v prostor odpovídající tradičnímu vzhledu návsi v minulosti v obci Holovousy, citlivá úprava místního hřbitova a okolí pomníku v obci Konecchlumí a další ukázky povedených i nepovedených úprav zeleně na veřejných prostranstvích.

Přihláška - vyplňte formulář a odešlete koordinátorce projektu.


20. 9. 2011 (úterý)
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Výsadby v obcích jako nástroj zlepšování životního prostředí

Cílem tohoto semináře je podpora výsadeb místních přírodě blízkých druhů keřů a dřevin. Díky těmto výsadbám se do intravilánu obcí vlákají další navázané původní druhy rostlin a živočichů, které již z našich obcí vymizely. Zvýšení zastoupení jednotlivých druhů ptáků, motýlů a drobných obratlovců „zpestří“ tato veřejná prostranství a zaujmou jejich návštěvníky.

Přihláška - vyplňte formulář a odešlete koordinátorce projektu.


21. 9. 2011 (středa)
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Optimální péče o zeleň – zadávání a realizace zakázek, hlavní technologické chyby

V tomto semináři bude pozornost věnována nejen technikám a technologiím výsadeb stromů a následné péče o ně v prvních letech po výsadbě, ale i sortimentu výsadbového materiálu nabízeného jednotlivými zahradnickými školkami.

Přihláška - vyplňte formulář a odešlete koordinátorce projektu.


22. 9. 2011 (čtvrtek)
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Zodpovědnost za stromy, kontrola provozní bezpečnosti, její zajišťování

Cílem semináře je informovat jeho účastníky o právní zodpovědnosti za stav keřů a dřevin a naučit je rozpoznat základní růstové defekty, které mohou následně způsobit statické selhání dřevin. Současně budou předvedeny možnosti, jak tyto defekty eliminovat cílenými zásahy s minimálními náklady.

Přihláška - vyplňte formulář a odešlete koordinátorce projektu.