Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:57
TÝDEN:205
CELKEM:223463

Obsah

Otovice

 

Kontakt: Obecní úřad Otovice
Adresa: Otovice 196
  549 72 Otovice u Broumova
Tel./Fax.: +420 491 528 026
IČO: 00272914
 
Starosta obce Petr Novák
 
E-mail: starosta@obecotovice.cz
Web: www.obecotovice.cz 
   
Počet obyvatel: 379
Katastrální výměra: 1058 ha
Dopravní spojení:

železniční spojení na trati Broumov - Otovice

nefunkční od roku 2005

Místopis

Obec Otovice leží ve východní části Broumovského výběžku, podél řeky Stěnavy a silnice Otovice - Broumov. Území podél Stěnavy je nejníže položenou částí celé kotliny.

Historie

 • Otovice se poprvé připomínají r. 1300, kdy se oddělily od Velké Vsi s názvem "villa Ottonis" - Ottova nebo Ottonova vesnice. Dochované údaje ze starých urbářů potvrzují rozvoj zemědělství. V obci byl kostel, škola, rychtářství, mlýny na Stěnavě, obecní dům, drobné sakrální stavby (kříže, sochy), studny, uhlíři (uhlí se pálilo v milířích), základní síť cest, rybníky. Na konci 17. stol. byly Otovice typickou údolní lánovou vsí se zemědělstvím rozvinutým na úrovni doby a v souladu s požadavky klášterního panství.
 • Převaha zemědělského hospodaření se základními potřebnými řemesly zůstala pro Otovice typická dodnes, samozřejmě s technologiemi odpovídajícími úrovni doby.
 • Otovice nebyly díky své poloze nikdy izolovány. Vsí procházela obchodní stezka přes Tlumačov do Kladska. Spojení se světem se rozšířilo stavbou železnice Choceň - Broumov, která pokračovala skrz Otovice (nyní v obci 2 železniční zastávky) dál do dnešního Polska. 1. vlak přijel do Otovic 10. 12. 1875. V l. 1945 - 48 pak byla osobní doprava do Polska zastavena a dnes trať končí zastávkou v Otovicích.
 • V důsledku polohy při nízkých březích Stěnavy bývají Otovice často zasaženy povodněmi, z nich největší (na celém Broumovsku) byla 18. 6. 1979 a v poslední době 7. 7. 1997. Odstranění následků poslední povodně si vyžádalo stavbu nových mostků přes Stěnavu a náročnější úpravy místních komunikací.
 • V současné době má obec převážně obslužný charakter, oživení služeb přineslo otevření mezinárodního hraničního silničního přechodu Otovice - Tlumaczow v r. 1992.

Památky

 • Klášterní dvůr se znamením nad branou
 • Budova "Na Písku" (u cesty do Martínkovic)
 • Barokní kostel sv. Barbory se hřbitovem, postavený v letech 1725 - 27, pravděpodobně podle starších plánů Kryštofa Dientzenhofera. (www.collegium.cz)
 • Barokní Umlaufův mlýn
 • Drobné sakrální památky (dokumentace Collegia z r. 1999)
 • Zděné statky broumovského typu

Přírodní zajímavosti

 • Hoprich
 • U zastávky

- dvě maloplošná chráněná území při řece Stěnavě, 1. zóna CHKO

Turistika a cyklotrasy

Od zastávky ČD vychází modrá turistická značka do Božanova a dále do Broumovských stěn.
Cyklotrasa č. 4020 Stolové hory (126 km) - informační panel v budce autobusové zastávky

Významné osobnosti

 • Hugo Scholz(1896 - 1967), redaktor Agrárních novin, vydavatel regionálních německých novin, povídkář, romanopisec.
 • Franz Vaisser, sedlák, v l. 1925 - 29 člen pražského parlamentu.
 • Dominik Prokop, (1890 - 1970), syn sedláka z Otovic, poslední benediktinský opat broumovského kláštera a po odsunu první opat v Rohru.